Information om det planerade Naturreservatet

 På den ordinarie årsstämman i maj beslutades att en extra stämma skulle hållas under hösten samt att information om naturreservatet skulle läggas ut på hemsidan.

Styrelsen har beslutat att kalla till extra stämma lördagen den 20 september 2014 klockan 10.00 i Brukslokalen, Bruksvägen 11 i Nävekvarn. På dagordningen finns en punkt: ”Beslut om naturreservat på del av samfällighetens fastighet Uttervik 5:274”. Skriftlig kallelse kommer att skickas ut i juli med fakturan för avgift 2. Handlingarna publiceras på hemsidan och anslås på anslagstavlor senast den 6 september 2014.

Läs mer om backgrunden till det planerade naturreservatet, Tryck här