Kattor & vildkattor

Den här informationen har vi från Länsstyrelsens djurskyddshandlägare

  • De boende bör att helst hålla sina egna katter inomhus under den period som fångstburar sätts. Eller åtminstone säkerställa att katten är tydligt märkt (chip eller tatuering och gärna även ett halsband med kontaktuppgifter för att underlätta identifikation). Detta för att minimera risken att den katt som har en ägare fångas in och misstas för att vara förvildad.
  • Vi försöker i första hand att fånga in katterna med hjälp av fällor. Då har ni en chans att id-kontrollera katterna innan eventuell avlivning.
  • Det är en fördel om de boende i området undviker att ställa kattmat utomhus, allt för att få katterna att välja att gå in i fällorna (som betas med tonfisk, makrill eller annat kattgodis).
  • De katter som är hanterbara kan det vara möjligt att hitta nya hem till.
  • Katter som är icke hanterbara och som är uppenbart rädda för människor blir oftast mycket stressade om man försöker placera dem på katthem eller liknande. För att undvika att utsätta dessa katter för onödigt lidande är det bättre att avliva dem så snart som möjligt efter infångandet.
  • Om det krävs kommer vi att kontakta en kommunal skytt som har tillstånd att avliva kattorna.
  • Sist men inte minst… MATA INTE VILDKATTOR.