Rättelse angående skatt på intrångsersättningen

Förtydligande angående skatt på ersättning naturreservatet

I ”skatteärendet” har styrelsen haft ett antal kontakter med Skatteverket för att säkerställa att korrekt information lämnas till Skatteverket och fastighetsägarna. Efter frågor från medlemmar har vi särskilt kontrollerat att vi gjort rätt för att undvika dubbel skatt. Skatteverket har nu ändrat uppfattning om vad som är rätt. Detta besked lämnades fredag 22 april på eftermiddagen med en ursäkt för att man tidigare lämnat fel information.

Skatteverkets besked i fredags om hur fel ska rättas till måste förtydligas. Det finns inte en möjlighet att dessa förtydliganden kan bli klara till den 2 maj. För att undvika fel i deklarationen uppmanar styrelsen berörd fastighetsägare att lämna in en begäran om anstånd att lämna deklarationen och för den som redan deklarerat att få lämna självrättelse efter den 2 maj.

Använd Skatteverkets blankett SKV 2600 som kan hämtas på Skatteverkets hemsida eller beställas via servicetelefon 020-567 000 direktval 6601.

Förslag på motivering för anstånd

Jag är äger en fastighet som ingår i Utterviks samfällighetsförening (org nr 716402-2241). Samfälligheten har erhållit intrångsersättning för naturreservat. Ägare till de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen är skattskyldig för intrångsersättningen.

Styrelsen för samfälligheten har kontaktat Skatteverket, enheten för föreningar/stiftelser/samfälligheter i Uppsala för besked om hur samfälligheten och fastighetsägare ska lämna kontrolluppgift respektive deklarera inkomsten av kapital. Samfälligheten har följt de besked som lämnats av Skatteverket.

Skatteverket meddelar den 22 april 2016 att den information som lämnats är fel. Detta påverkar vilka uppgifter jag ska lämna i min deklaration. Det finns ett antal frågor som samfälligheten ska ställa till Skatteverket med anledning av felet. Samfällighetens bedömning är att frågor och svar inte är klara och kan kommuniceras med fastighetsägarna till den 2 maj.

Begär anstånd till den 30 maj 2016.