05 (maj) 2017

Vatten & avlopp

Arbetet med renoveringen av Vattenverket pågår enligt plan. Förmodligen behöver vi byta värmepumpen i Reningsverket eftersom den verkar ha hög energiförbrukning.

Avloppslukt i anslutning till en fastighet på Trädgårdssångarvägen har åtgärdats genom att en s.k. vakuumventil installerats.

Vi kommer att utföra vissa grävarbeten inom kort. Det rör sig om underhåll och reparation av avloppsledningar som inte är täta.

Sörmlandsleden

En ny sträckning kommer att göras genom Uttervik. Ansvariga för dragning har uttryckt önskemål om att få anlägga nya spänger på en del av sträckan. De tillhandahåller material i utbyte mot att vi utför arbetet.

Vägar

Samfällighetsföreningen är medlemmar i Prästutterviks vägförening. De har informerat om att de planerar att lägga ny asfalt på sträckan närmast Näveqvarn under 2017. Den grusade delen av vägen beräknas beläggas med oljegrus under 2018.

Bokfickan – Paviljongen

Ett utrymme bredvid toaletten har inretts. Där finns det böcker att låna. Det finns också diverse lekredskap.  Om du har böcker eller lekredskap som du kan undvara så får du gärna bidra med dessa. Det är samma nyckel till ”bokfickan” som till toaletten.

Ekonomi

Rapporterades att det ekonomiska läget är gott. Dock saknas fortfarande inbetalningar från några medlemmar. Dessa kommer att kontaktas.

Vid en genomgång av de som uppgett att de är permanentboende i Uttervik konstaterades att några betalar fel avgift. Dessa kommer att kontaktas för en justering.

Önskemål har framförts om att införskaffa fotbollsmål till planen på Koltrastvägen/stigen till Rävstugan. Styrelsen tycker det är ett bra förslag och vi kommer att köpa två mål.

Midsommarfirandet

Vi behöver fler som kan hjälpa till med vårt midsommarfirande. Gå in på hemsidan under fliken ”midsommar” för mer information.

 Nästa styrelsemöte blir den 20 maj (konstituerande) och den 11 juni. Som vanligt är du välkommen om du vill diskutera något med styrelsen.