10 (oktober) 2017

Hamnen

Planerna med att muddra hamnen fortskrider. Samordning med byggandet av en gäddfabrik eftersträvas, eftersom muddermassorna kan återanvändas för invallning av gäddfabriken. Ett möte är inplanerat med Länsstyrelsen, kommunen, Sportfiskarna och natursamordnaren. Det krävs en del ifyllande av blanketter för att projektet ska kunna genomföras. Målet är att ansökan ska kunna lämnas in före jul och att arbetet kan påbörjas sommaren 2018.

Ett antal träd riskerar att falla och skada bilar och båtar på parkeringen. Kontakt har tagits med ansvariga fastighetsägare för tillstånd för att ta ner de träd som inte står på samfällighetens mark.

Avlopp

Avloppspumparna i reningsverket är bytta. Ingen breddning har noterats efter detta, trots det myckna regnandet. Fosfathalten ligger strax över gränsvärdet En ökning av fällningskemikalierna kommer att genomföras för att balansera nivån.

Vi har fortfarande inläckage av  dagvatten i avloppssystemet. Kartläggning av inläckaget och filmning av avloppsledningar kommer att genomföras.

Vattenverket

Kommunens nya handläggare på Miljökontoret har inspekterat vattenverket. Vi har fått utökade direktiv  om att informera våra fastighetsägare om kvalitén på vårt dricksvatten. Planen är att vi ska kunna informera om detta via vår hemsida.  Det har även framförts önskemål om flera provtagningsställen. Detta kommer att åtgärdas.  Vi kommer även att undersöka möjligheten att kunna spola igenom hela vattenledningssystemet för ytterligare kunna förbättra vattenkvalitén. Upprustningen av vattenverket går enligt plan. Nya dörrar är installerade och nya tryckhöjningspumpar är på plats. Arbetet med att förbättra driftsäkerheten kan innebära vissa störningar i vattenproduktionen närmaste tiden. Mer om detta finns att läsa under ”Styrelsen informerar/viktig information”.

Ekonomi

Vi kan konstaterades att intäktssidan följer budget. Tyvärr är det 2 fastigheter som inte erlagt avgiften från i våras och 11 stycken nu i höst. De kommer att kontaktas. Noterades att sophanteringen överskrider budgeten. Styrelsen har diskuterades om påminnelseavgiften för obetalda avgifter ska höjas.

Städdagen

Noterades att 69 fastigheter deltog. Tack alla ni som bidrar till att vi kan hålla vårt område välstädat och snyggt.

Sälstugan

Vi behöver fräscha upp Sälstugan med lite reparationer och målning. Vi planerar att genomföra detta under 2018.

Nästa styrelsemöte blir den 11 november och den 2 december. Vill du komma och diskutera något är du välkommen till klubbhuset klockan 10.00