09 (September) 2017

Översvämningar

Vi har fått in rapporter om översvämningar i samband med de häftiga regn som kom i början av september. Det fanns en oro bland fastighetsägare att de efterföljande översvämningarna kunde bero på brister i dagvattennätet. Så är inte fallet. Extremt stora regnmängder på kort tid leder helt enkelt till temporära översvämningar eftersom vattenledningarna inte klarar hur stora volymer som helst.

Hamnområdet

Det planeras för en ”gäddfabrik” i anslutning till hamnområdet. Samfällighetsföreningen är inte part i denna. Det är en enskild fastighetsägare som är initiativtagare till detta. Däremot har vi erbjudits möjligheten att leda ut vårt renade vatten från reningsverket genom våtmarken. Det är en fördel både för ekonomin som för miljön. Vi behöver inte underhålla avloppsledningen ut i båtviken. Resterande kväverester absorberas av våtmarken. Muddring och grävning av hamnen kommer att samordnas med planeringen av gäddfabriken.

Tyvärr har båthamnen återigen drabbats av stölder. En diskussion pågår om hur ytterligare åtgärder kan vidtas för att förebygga fler stölder.

Vatten och avlopp

De stora regnmängder som kom under en kort tid ledde till en en s.k. breddning. Det innebär att systemet inte klarar av att hantera all vattenmängd utan överskottet går ut orenat. Det är helt i sin ordning, även om det inte är önskvärt. Men reningsprocessen är konstruerad för att så ska ske.

Vi kommer att vara extra uppmärksamma vid nästa tillfälle det kommer stora regnmängder under en kort tidsperiod. Vi har kunnat konstatera att det förmodligen finns fastigheter där det finns ett inläckage av regnvatten i avloppsnätet.

Renoveringen  av vattenverket är i full gång. Planen är att arbetet ska vara klart den 1 december.

Vägar

Reparationer av håligheter har genomförts. Segelhultsvägen och vägen ner till badet har inspekterats av Trafikverket.  I stort set utan anmärkning. Dock några smärre noteringar om farthindrens utformning.

Städdag 7 oktober

Ansvariga för södra området är Staffan Tilling och Lennart Palm

Ansvariga för norra området är Gösta Nyman och Tony Berglund

 

Nästa styrelsemöte blir den 8 oktober och 11 november. Du är välkommen om du vill ta upp någon fråga med styrelsen