07 (juli) 2017

Vatten och avlopp

Vattenproduktionen fungerar utan anmärkning. Balansen mellan brunnarna är utmärkt. Alla beställningar för restaurering av vattenverket är lagda. Arbetet med att påbörja renoveringen beräknas komma igång i augusti.

Det finns fortfarande ett visst inläckage i avloppet. 13 fastighetsägare har blivit informerade om att de behöver se över sitt avlopp. Responsen har varit låg. Eventuell påminnelse skickas ut i september.

Sälstugan

Ett antal större stenar försvårar klippningen vid Sälstugan. Föreningen har erbjudits hjälp från en medlem att avlägsna stenarna. Önskemål om fler bord samt en rullvagn för bord och bänkar har framförts. Vi kommer att ta bort stenarna (om det går) och köpa en rullvagn för bord och bänkar.

Fotbollsmål

Leveransen har försenats och vi har därför fått 10% rabatt. De nya målen placeras på planen vid klubbstugan. De gamla målen flyttas på begäran till planen uppe i ”skogen”. Nya nät sätts på målen nere vid badet.

Sopstationen

Hämtningen fungerar inte tillfredsställande.  Styrelsen kommer att kontakta ansvariga på kommunen både genom personligt möte och mejl.

Tyvärr så är det många som inte viker ihop sina tomkartonger. Om alla hjälps åt genom att vika ihop sina tomkartonger så sparar vi pengar genom att det blir färre extratömningar.

Hundar och deras avföring

När man rastar hunden ska man ta upp avföringen. Plastpåsen med hundbajset ska INTE kastas i naturen eller på vägen. Den ska läggas i soporna.

Ekonomi

Midsommarfirandet gick med ett överskott på 12 096 kr.

Ansvariga midsommar och loppis

Tyvärr så har vi från och med 2018 ingen ansvarig för midsommarfirandet och eventuell loppis. Om vi inte lyckas hitta någon/några som vill hålla i detta så kommer vi inte att kunna genomföra de traditionsenliga midsommarfirandet. Hör gärna av dig till styrelsen om du kan och vill hjälpa till.

Nästa styrelsemöte blir den 12 augusti och den 16 september. Välkommen om du vill dryfta något med styrelsen