04 (april) 2017

Vatten och avlopp

Vattenverket fungerar utan anmärkning. Vi har låtit en besiktningsman genomföra en okulär besiktning. Inga anmärkningar.

Vi inväntar ytterligare offerter beträffande investeringarna.

Det finns ett antal ställen inom området där det är inläckage i avloppssystemet. Filmning av avloppsledningar på Nötskrikevägen och delar av södra området har gjorts. Akuta inläckage ska åtgärdas.

Vägarna

Vinterpinnar för snöröjning är borttagna. Sopning av vägar görs vecka 15.

Stämman

En stor del av styrelsemötet användes för att planera stämman och sammanställa underlagen. Mer finns att läsa under ”Stämman 2017”.  Nämnas kan att styrelsen lägger fram förslag beträffande postlådor och obetalda avgifter till samfälligheten.

Städdagen den 22 maj

Lennart Palm och Staffan Tilling ansvarar för södra området. Sture Bengtsson ansvarar för norra området. Vi börjar 09.00 och avprickning med korv sker från 13.00.

 

Nästa styrelsemöte är den 6 maj klockan 10.00 och direkt efter stämman den 20 maj. Du är välkommen om du vill ta upp något med styrelsen.