02 (februari) 2017

Extrastämman

Oerhört glädjande att så många valde att medverka på extrastämman. Stort tack för alla kloka inlägg, frågor och kommentarer. Extrastämman beslutade att vi ska fortsätt producera eget vatten. Vi ska således inte ansluta oss till kommunalt vatten och avlopp. Styrelsen har därför tillsatt en arbetsgrupp som skyndsamt ska utarbeta en detaljerad plan för hur vi ska påbörja renoveringen av vattenverket.

Vi kan också rapportera  att vattenkvalitén är godkänd av kommunens miljökontor.

Paviljongen

Styrelsen har gjort en genomlysning av hur frekvent paviljongen varit uthyrd samt intäkterna. Det har resulterat i att vi gjort en förändring av prisbilden mm. Inom kort kommer de nya priserna och villkoren att publiceras på hemsidan.  

Midsommaransvarig

Kontakta styrelsen för information om vem som är midsommaransvarig 2017.

Fredagsmys

Vi har bestämt att vi ska ha ”fredagsmys” även sommaren 2017. Datumen blir 30 juni, 7 & 21 juli samt den 4 & 18 augusti. Vi planerar att införskaffa bänkar så att vi får sittplatser vid Sälstugan. Från klockan 18.00 kommer Sälstugan att vara upplåst. Grillkol och tändvätska kommer att finnas på plats.

Nästa styrelsemöte blir den 25 mars och den 8 april. Du är välkommen om du vill diskutera något med styrelsen.