01 (januari) 2017

Justering farthinder

Vissa fordon har problem att passera farthinder på Segelhultsvägen. Detta kommer att åtgärdas under våren.

Muddring båtviken

Båtviken är i behov av muddring. Styrelsen har inlett samtal med båtklubben och fastighetsägarens som äger den angränsande marken. Förutom att tillgängligheten för båtar ökar så får även fisken bättre möjligheter att leka.

Extrastämma

Den utredningsgrupp som fått uppdraget av årsstämman att utreda förutsättningarna/konsekvenserna av att ansluta oss till det kommunala vatten- och avloppsnätet har lämnat sin slutrapport. Extrastämman kommer att hållas den 25 februari klockan 11.00 i Brukslokalen, Näveqvarn.

 

Nästa styrelsemöte blir den 25 februari efter extra stämman 2017, samt den 25 mars och 8 april. Som vanligt är du välkommen att höra av dig om du vill ta upp en fråga med styrelsen.