05 (Maj) 2016

”Fredagsmys”

På försök ska vi ordna en mötesplats för alla Uttervikare vid Sälstugan. Den kommer att vara öppen från 18.00. Grillkol, briketter och tändvätska kommer att finnas. alla som vill komma för att träffa nya och gamla grannar är välkomna. Var och en tar med sig det man vill äta och dricka. Aktuella fredagar är den 1, 15 och 29 juli samt den 26 augusti. Den 26 augusti kan kräftor och/eller surströmming vara ett alternativ.

Vatten och avlopp

Noterades att de reparationsarbeten som gjordes under vintern för att komma tillrätta med vattenläckage gett avsedd effekt. Snart har vi resultat från de bakterieprov som tas på vattnet i den nyöppnade brunnen på trekanten.

Volymen på inflödet i reningsverket ser bra ut. Skillnaden mellan utflödet från vattenverket är liten. Skillnaden beror på ett par större inläckage.

Förvildade kattor

Kattburar ska sättas ut under en fyraveckorsperiod. Infångandet sker endast på vardagar (måndag-fredag). Kattägare uppmanas att märka sina kattor på lämpligt sätt så att de kan identifieras visuellt, exempelvis med halsband eller färg.

Skattefrågan

Frågetecken efter den felaktiga information som Skatteverket lämnat är ännu inte till fullo uträtade.  Arbetet pågår oförtrutet med att räta ut kvarvarande frågetecken. Styrelsen återkommer så snart vi med bestämdhet vet hur den enskilde ska hantera situationen.

Segelhultsvägen

Vi har fått in offerter för att åtgärda Segelhultsvägen. Vi har gått vidare med en offert från Skanska för iordningställande av Segelhultsvägen. Förutom nytt ytskikt ingår även 3 stycken permanenta farthinder.

Vi har beviljats statligt bidrag för infartsvägen fram till 2020 med 11 654 kr per år.

Lekplatser

Vi fortsätter  arbetet med att säkra lekplatserna (vid badet respektive klubbstugan). Vi kommer att begära in offerter för att förnya och förbättra lekplatserna utifrån de säkerhetskrav som finns.

Representant Bäcktorp- Utterviks vägförening

Vi har utsett Håkan Nyström att representera samfällighetsföreningen

Städdagen

Tack alla för en bra arbetsinsats. Vi var fler än vanligt och det är glädjande. Vi har noterat att informationen om tidpunkt med mera kunde varit bättre. Det ska vi förbättra.

 

Nästa styrelsemöte blir den 21 maj direkt efter avslutad årsstämma