06 (juni) 2016

Kattor

Svekatt har så här långt fångat in 12 kattor. Arbetet fortsätter med infångandet fortgår.

Vatten & avlopp

Ett nytt borrhål har borrats. Resultatet ser lovande ut. Vattenprover kommer att tas på den nya brunnen. Bedömningen är att ytterligare en djupbrunn behöver borras om vi inte ska koppla in oss på kommunalt vatten. Detta för att säkerställa volym och kvalité. Målet är att kunna stänga de grunda brunnarna.

Samtliga 4 pumpgropar där vi pumpar upp avloppsvatten har fått nya nivåvakter installerade. Noterades att det uppstår sanitär olägenhet när enskilda fastigheter pumpar ur sina avloppstankar in i avloppssystemet. Noterades även att det är fortsatt inläckage på Koltrastvägen och Nötskrikevägen. Arbetet fortsätter med att identifiera problemen och komma tillrätta med dem.

OBS! Vattna inte bilar eller trädgård med slang inför och under midsommar. Vi arbetar med att säkerställa vattentillgången och vattenmängden är för tillfället begränsad.

 

Lekplatser

Lekplatserna är besiktade. Vid badet behöver underlaget förbättras med sand.  Noterades att de popplar som står inom 20 m från lekplatser bör avlägsnas med tanke på olycksrisken.

 

Vägar

Vägrenarna kommer (på begäran från årsstämman) att klippas veckan efter midsommar. Arbetet med Segelhultsvägen påbörjas veckan efter midsommar med att permanenta farthinder installeras samt att uppstickande stenar spräcks. Beläggning planeras ske i augusti.

Ekonomi

Inget anmärkningsvärt har noterats. De poster som överskrider budgeten rör sig i huvudsak om planerade reparationer.

Hundrastgård

Frågan har ställts om samfällighetsföreningen kan inrätta en hundrastgård. Styrelsen har inte för avsikt att inrätta någon hundrastgård.

 

 

Fördelning ansvarsområden

 • VA – Jan Vilu, Sture Bengtsson, Håkan Nyström, Lennart Palm
 • Vägar – Håkan Nyström/Jan Vilu
 • El – Jan Vilu
 • Juridik – Staffan Tilling
 • Information – Gert-Ove Andréasson
 • Maskinunderhåll – Gert-Ove Andréasson, Tony Berglund
 • Badpaviljong – Marie-Louise Sundström
 • Badet – Sten Olsson
 • Nycklar – Marie-Louise Sundström
 • Prästutterviks vägförening – Håkan Nyström
 • Fastigheter – Sten Olsson, Lennart Palm
 • Grönområden – Tony Berglund
 • Städdagar – Sture Bengtsson
 • Fastighetsgränser – Sten Olsson, Sture Bengtsson, Lennart Palm
 • Biotop – Sten Olsson
 • Midsommarfirandet – Marie-Louise Sundström

Huvudansvarig är den som står först

 Nästa styrelsemöte.

Nästa möte blir den 6 augusti 2016