01 (Januari) 2016

Vatten & Avlopp

Vår vattenkapacitet behöver med all sannolikhet öka. Vad stämman 2016 kommer att besluta angående eventuell anslutning till kommunalt vatten vet vi inte i dagsläget. För att vara på den säkra sidan (om vi fortfarande ska producera eget vatten) planerar vi att borra 2-3 hål för att undersöka saken. Under samma förutsättning överväger vi att stänga den s.k. jordbrunnen samt ersätta klorrening med UV-rening, för att ytterligare förbättra vattenkvalitén. Vi har påbörjat med att successivt byta gamla uttjänta  ventiler.

Förändringar ansvarsområden

Styrelsen har tvingats göra vissa förändringar, beträffande ansvarsområden, eftersom en styrelseledamot har lämnat styrelsen. Informationen kommer att successivt att ändras på hemsidan.

Datum för årsstämma och städdagar

Ordinarie årsstämma har fastställts till 21 maj 2016. Utskick sker senast den 18 april

Städdagar blir det den 7 maj och den 8 oktober

Nästkommande styrelsemöten

20 februari, 19 mars och den 17 april

”Ladan”

Den nye ägaren av den s.k. ladan (på väg mot badet) har beslutat sig för att riva den. När den är riven kommer resterna att eldas upp, när väderleken så medger. Han ber om överseende med eventuellt störande rökutveckling.

/styrelsen