08 (Augusti) 2016

Vatten & avlopp

Vattenverket är i dåligt skick. Bland annat är det rostangrepp på utrustningen. Åtgärder krävs, men omfattningen är avhängig av vilket vägval föreningen gör beträffande vattenproduktionen. Ska vi fortsättningsvis ha kommunalt eller egenproducerat. Frågan kommer att avgöras på en kommande extrastämma som är planerad till november. Glädjande nog kan vi konstatera att vår kapacitet är c:a 500 l per dygn och fastighet, enligt beslut från Lantmäteriet ska vi producera 400 l per dygn och fastighet, vilket är normal förbrukning.

efter det att vi vidtagit olika åtgärder så fungerar reningsverket klanderfritt.

Omklädning badet

Önskemål har framförts om att uppföra en enklare omklädningshytt vid badet. Detta planerar vi att göra inför badsäsongen 2017.

 

Ekonomi

Några har ännu inte betalat sin avgift och att påminnelse har skickats till berörda.

Midsommarfirandet har gett ett brutto på 8843kr till föreningen. I skrivande stund har vi inte slutredovisningen för utgifterna. Men det blir ett överskott som vanligt och det går (som vanligt) till utrustning mm. för barnen.

Differentierad hyresavgift paviljongen

Vi ser för närvarande över priset för att hyra paviljongen.  Vi kommer att utarbeta ett förslag med differentierad prisättning beroende på när och hur länge man har önskemål om att hyra paviljongen.

Paviljongen ”stängs” från och med den 1 november för säsongen. Men man självklart hyra den under vinterhalvåret om man så önskar.

50-års jubileum 2018

Uttterviks samfällighetsförening bildades 1968, för 50 år sedan. styrelsen tycker att det borde vi fira. Har du förslag, idéer eller vill hjälpa till, hör av dig.

Nästa styrelsemöte

Som vanligt är det klockan 10.00 i klubbstugan. Om du vill diskutera något så är du välkommen. Hör av dig i så fall-

Nästa möte blir den 17 september samt den 22 oktober.