September

Gräsklippare

Under flera år har vi brottats med de gamla och slitna gräsklipparna. Tidvis har vi stått helt utan gräsklippare för de har varit på reparation. Nu har vi fått ett förmånligt erbjudande om ett återköp av den gamla klipparen och i gengäld kan vi köpa två nya som fungerar.

Vatten

För att förbättra vår vattenkapacitet har vi har öppnat en gammal vattentäkt. den har nu provkörts ett antal veckor och vattenprover har tagits. Kapaciteten är bra och likaså vattenkvalitén. Vi kommer att driftsätta denna vattentäkt inom kort.

Reningsverket

Efter påpekande från miljökontoret angående ”breddningen” så har vi påbörjat arbetet med att åtgärda breddningen. (Med ”breddning” menas att när det blir för mycket avloppsvatten i reningsverket så måste en del vatten släppas förbi själva reningsprocessen). Breddningen är en tillåten och naturlig del av hanteringen av avloppsvatten. Men den måste ske under kontrollerade former och mätas. Sådan utrustning installeras nu.

Observera vid försäljning

Den som äger en fastighet i Uttervik vid tidpunkten för avtalet med Länsstyrelsen angående bildande av naturskyddsområde (juni 2015) är den som är skattskyldig för sin del av reavinsten. Det gäller även den som avyttrar sin fastighet. Var noga med detta när och om du säljer din fastighet.