november 2015

Ekonomi

Vi har  och har haft en del tunga investeringar under året. Det resulterar i att vi med all sannolikhet kommer att generera ett underskott för 2015. Det balanserar vi genom att disponera medel ur det fonderade kapitalet.

Tyvärr kan styrelsen konstatera att det är några som inte frivilligt betalar sin medlemsavgift.

Avloppet

Vi förbättrar för närvarande vårt reningsverk. Vi investerar i ett bättre breddningssystem . Det innebär att när reningsverkets kapacitet inte klarar av inflödet så kan en del avloppsvatten ledas förbi reningsstegen. Men självklart inom godkända gränsvärden.

Avtal med båtklubben

Vi har nu ett avtal med båtklubben om fördelning av kostnader för underhåll, investeringar och skötsel. Vi har inte haft det tidigare.

Nästa styrelsemöte blir den 5 december.