Mars 21

Vindkraftpark i Bråviken

En ekonomisk förening planerar att bygga en vindkraftpark på öar och halvöar på den södra sidan av Bråviken. Läget är i princip söder om Nävekvarn. Representanter från styrelsen har tagit del av den information som är tillgänglig. Vi har också varit på ett informationsmöte som anordnades. Samfällighetsföreningen är inte ”sakägare”, det betyder att vi inte är direkt berörda. Styrelsen kommer därför enbart följa utvecklingen och hålla oss uppdaterade. Det bör observeras att något beslut om att bygga en vindkraftspark ännu inte fattats. Ärendet är fortfarande under beredning med berörda sakägare och myndigheter.

Naturskyddsområdet

Vi har  fått klartecken från den konsult som vi anlitat för att granska avtalsförslaget. Styrelsen har därför beslutat att godkänna villkoren. Under slutfasen av processen har vi försökt fått klarhet i hur det rent skattetekniskt ska lösas med tanke på alla andelsägare. Frågeställningen är komplex och vi har fått motstridig information. Styrelsens ambition är att vi med stöd av LRF-konsult ska få klarhet i frågan och att vi kan utforma ett komplett förslag som vi kan underställa årsstämman för beslut.

Paviljongen

Det har ifrågakommit att det finns de som tycker att kostnaden för att hyra paviljongen borde vara lägre. Styrelsen har därför bestämt sig för att sänka priset. Från och med nu kostar det 1500 kr att hyra paviljongen.

 

Nästa styrelsemöte är den 11 april