januari 2015

Snöröjning och sandning

Vi anlitar sedan flera år tillbaka samma entreprenör för snöröjning och sandning. På det stora hela fungerar det bra. Men från och till kan det vara lite oklart vad som ingår i uppdraget. Vi kommer därför att kontakta honom för att diskutera omfattningen.

Stölder

Tyvärr så har några fastighetsägare utsatts för stölder. Det rör sig om båtmotorer. Var noga med ditt försäkringsskydd och gör vad du kan för att försvåra för tjuvarna. Eftersom det är privat egendom är varje enskild fastighetsägares ansvarig för sina ägodelar. Styrelsen begränsar sitt engagemang till att informera och uppmana fastighetsägarna till grannsamverkan, samarbeta med varandra, polisanmäla stölderna samt observera och notera misstänkta händelser, bilar och personer.

Ekonomi

När vi summerar 2014 kan vi konstatera att det var ett ”tungt” år för oss rent ekonomiskt. Det beror bland annat på att vi investerat en hel del i underhåll. Infartsvägen har fått ny toppbeläggning. Vi har utökat antalet slamsugningar för att få ner kvävehalten i vårt avloppsvatten och vi har reparerat och förbättrat vårt vattenledningsnät. För att balansera årets resultat har vi disponerat en del av våra fonderade medel som ska användas till reparation och underhåll.

När du deklarerar för 2014 så har du rätt att dra av räntekostnader för ”skog och dagvatten” med 237 kr. Dessutom får alla fastighetsägare på norra området yrka avdrag med 215 kr för ”avlopp”, förutsatt att man inte har löst sin del av lånet.

Nästa styrelsemöte är den 28 april