december 2015

Avloppen

Vi har filmat vissa delar av avloppssystemet. Resultatet ska analyseras och kommer med största sannolikhet att resultera i att vi tvingas åtgärda vissa sträckor.

Badet

Vi har återigen träffat ansvariga för fritid och kultur i Nyköpings kommun för att diskutera problemen med badgäster som inte har tillgång till toaletter. Ännu inget resultat.

Naturskyddsområdet

Nu är samtliga dokument och juridiska spörsmål avklarade. Det innebär att nu kan Länsstyrelsen betala intrångsersättningen.

Serviceavtal

Förhandlingar pågår för att upprätta två nya serviceavtal. Ett för reningsverket och ett för snöröjningen.

Investeringsplan

Styrelsen har fastställt en långsiktig investeringsplan för 2016 – 2020. Den omfattar bland annat relaining  av avloppsrör, beläggning av vägar, pumpgropar för dränering, ombyggnad och förstärkning av upptagningsrampen och ombyggnad av klubbstugan. Högsta prioritet har Segelhultsvägen (med permanenta farthinder) och inläckage i avloppssystem.

Nästa styrelsemöte är den 30 januari 2016