Augusti

Vattensituationen

Styrelsen kan konstatera att periodvis under sommaren har förbrukningen varit större än tillgången. Alla ombeds därför att att vara försiktiga med hur vattnet används och respektera den vattenpolicy som finns. Vi undersöker för närvarande möjligheten att utöka lagringskapaciteten  och möjligheten att öppna fler vattentäkter.

Vi har haft problem med för höga fosforhalter i vårt avloppsvatten. Åtgärder har vidtagits och ett antal prover visar att nivån nu ligger på en godkänd nivå.

Extrastämman den 24 oktober

Styrelsen har i det närmaste sammanställt det underlag som kommer att presenteras på extrastämman. Kallelse med underlag går ut inom kort. Missa inte möjligheten att gå på stämman och ta del av de planerade investeringarna och det ekonomiska läget. Men framförallt, gör din röst hörd.

Vildkattor

Miljökontoret har kontaktats  och burar kommer att sättas ut för att fånga in områdets vildkattor. Alla kattägare uppmanas därför att märka sina kattor. Observera att den som börjar utfodra vildkattor är i lagens mening ansvarig djurhållare för ”sin/sina” vildkattor. Skyltar kommer att sättas upp innan burarna sätts ut.

Ladugården

Rosa AB har nu sålt sin mark (på vägen mot badet). Den nye ägaren har lovat att riva de fallfärdiga byggnaderna.

Städdagen

Den 3 oktober är det återigen dags för den gemensamma städdagen. Flera medlemmar har hört av sig och uttryckt missnöje över att det finns fastighetsägare som inte deltar på städdagen men prickar av sig ändå. Därför kommer städledarna att dela ut särskilda arbetskort som ska användas vid avprickningen. Städledare för södra är Tor-Björn Sundström och för norra Sture Bengtsson.

Nästa styrelsemöte blir den 13 september och den 10 oktober.