28 februari

Stölder av båtmotorer

Styrelsen har uppmärksammats på att ytterligare båtmotorer av företrädesvis märket Yamaha har stulits. Funderingarna om hur vi bäst ska skydda vår egendom. Styrelsen har diskuterat olika förslag och möjligheter. Åtgärder som att t ex anlita vaktbolag eller skapa en speciell förvaringsplast är enligt styrelsen inte något alternativ. Förutom kostnaden så ligger det inte i samfällighetsföreningens uppdrag.  Styrelsens uppfattning är, liksom tidigare, att enskild egendom ansvarar respektive fastighetsägare för. Vi kan bara uppmana er att samarbeta grannar elelement samt förvara båtmotorer och annat värdefullt så säkert som möjligt. Glöm inte att polisanmäla alla stölder.

Hantering ris

Alla fastighetsägare kan lägga ris på den särskilda uppsamlingsplatsen. Men kom ihåg att det är endast ris och mindre stammar samt att ”rotändan” vänds utåt. Inte parkbänkar, kylskåp, plastmöbler osv. Ris från egna tomten kommer inte att hämtas på städdagen om inte den berörde fastighetsägaren själv deltar i arbetet på städdagen.

Naturskyddsområdet

Vi har fått det glädjande beskedet att Utterviks samfällighetsförenings skogsområde inte drabbas av de begränsade anslag som finns tillgängliga under 2015. Vi ryms inom länets anslag. En viss osäkerhet uppstod när nyheten gick ut att årets anslag inte skulle räcka till. De begränsade anslagen innebär inte att intrångsersättningen sänks. Konsekvensen blir att vissa nya områden får vänta till ett annat år.

Vindpark utanför Marsviken

Lördagen den 14 mars klockan 11.00, Brukslokalen i Nävekvarn, är det ett informationsmöte om den planerade vindparken. Det är sannolikt så att Utterviks samfällighetsförening inte är part i ärendet. Om vi inte är part så är det styrelsens uppfattning att vi inte ska agera i frågan. Men vi kommer att delta på informationsmötet för att få mer kunskap om konsekvenserna.

Nästa styrelsemöte blir den 21 mars och den 11 april