15 juni

Midsommarfirandet

I sedvanlig ordning så kommer vi att anordna midsommarfirandet vid badet. Som tidigare år kommer vi att klä midsommarstången och alla frivilliga händer uppskattas. Det blir lek, musik, loppis och lotteri. alla intäkter går som vanligt till investeringar till barnens lek och fritid.

Stölder och vandalism

Vi har på senare tid utsatts för både stölder och vandalism. Framförallt hamnen har varit gärningsmännens tummelplats. Men även vägskyltarna har fått sig en ”uppryckning”. Stölderna är polisanmälda. Styrelsen kommer att diskutera frågan med båtklubbens representanter.

Översyn eventuell anslutning till kommunala Va-nätet

Årsstämman beslutade att vi på nytt ska utreda förutsättningarna för att ansluta oss till det kommunala Va-nätet. Styrelsen har därför beslutat att återuppliva den förra utredningsgruppen och återkommer med rapporten till nästa ordinarie stämma 2016.

Badet

Under sommaren kommer parkeringsplatsen vid badet att rustas upp. Samtidigt kommer vi att lägga ner en dagvattenledning vid parkeringen (mellan parkeringen och paviljongen). Vi beklagar om det inkräktar på parkeringsmöjligheterna men det är en nödvändig åtgärd. Vi har även ansökt om ekonomiska medel för att kunna ställa upp ”bajamajor” för externa besökare till badet.

Boklåda

En s.k. boklåda kommer att finnas i anslutning till paviljongen. Där kan den som vill låna böcker, byta böcker eller helt enkel skänka böcker. Kontaktperson och ansvarig är Marie-Louise Sundström i styrelsen.

Nästa styrelsemöte är lördagen den 18 juli klockan 10.00 i klubbstugan