12 Maj

Hängrännor stuprör

Inom kort kommer vi att sätta upp hängrännor och stuprör på paviljongen och vattenverket.

Midsommar

Planeringen inför det vanliga midsommarfirandet pågår. Om du vill hjälpa till eller bidra på annat sätt så hör av dig till styrelsen.

Vägarna

Vi genomför en besiktning av vägarna inför kommande förbättringar. Vi siktar på att kunna genomföra det under 2016. I år kommer vi i första hand att fylla igen de s.k. potthålen.

Märkning av träd

Vi sätter upp blåa band på träd som står nära vägen. De markeras för att vi planerar att fälla dem. Har du frågor eller synpunkter på detta så hör av dig till styrelsen.

Va-nätet

En arbetsgrupp jobbar med att se över vårt gemensamma Va-nät. Detta frö att komma tillrätta med läckage och inrinning i avloppsnätet.

Nästa styrelsemöte är den 13 juni