Styrelsen informerar

Fastighetsägaren Anita Lemne-Klebe (5:206) har polisanmält samfällighetsföreningen för ekonomisk brottslighet. Eftersom det berör samtliga medlemmar bilägger vi hennes anmälan.

Anmalan_misstankt_brottslighet_EBM-v6