Paviljongen

UTTERVIKSPAVILJONGEN, BOKFICKAN OCH TOALETT

Badpaviljongen
Paviljongen kan hyras av fastighetsägare i samfälligheten. Dygnshyran är f.n. 800 kr. För halv dag, för- el eftermiddag är priset 400 kr. Sälstugan hyrs ut separat. Se utförlig information i Prislista samt dokumentet ”Regler och säkerhet vid uthyrning av Paviljongen”.

Hyra Badpaviljongen, regler, säkerhet mm

Prislista

STÄDNING

Badpaviljong inventarielista

Ansvarig person och kontaktuppgifter hittar du under ”Styrelsen informerar”.

Toaletten på utsidan av Paviljongen vid badet

Alla fastighetsägare i Utterviks Samfällighetsförening har  möjlighet att använda toaletten vid Badpaviljongen.

Du kan kvittera ut en nyckel för 250 kr genom att kontakta stugvärden för Paviljongen. Betalas kontant eller via swish till stugvärd som ombesörjer insättning till samfällighetens Bankgiro. Ansvarig person hittar du under ”Styrelsen informerar”.

Bokfickan

Bokfickan-vid-Badet-Uttervik

Sedan sommaren 2017 har du med samma nyckel som till toaletten på utsidan av Paviljongen även  tillgång till Bokfickan, ett litet krypin bredvid toaletten. Bokfickan  innehåller böcker, tidningar och spel för utlåning. Se separat  information.