Betala för 2015

DAGS ATT BETALA FÖR FISKET 2015 (14/3 2015 – 13/3 2015 NÄTFISKE)

Du som ännu inte har löst fiskekort för 2015:

Avgiften (kr. 150:-) skall finnas på vårt postgirokonto 441 17 23-2 senast 1 maj 2015.

Om u vill ha kontakt skriv till Eva Lundqvist <verifieko@comhem.se>
eller ring Eva på mobilnr: 070-7306628

Glöm ej att uppge Ditt namn och Din adress såväl i Uttervik som till Din permanentbostad samt, om Du har löst fiskekort tidigare, ditt fiskekortsnummer. De som tidigare har löst fiskekort kommer att få samma nummer på sitt nya kort.

Vårt aktuella område visas på kartan nedan. Kartan finns även på fiskekortet.

Fiskeregler: 2 st nät à 30 meter, 1 st långrev max 100 krok, 5 st gäddsaxar alternativt 5 st angeldon, 1 st mörtstuga, 1 ryssja av normallängd för amatörfiske. Nät skall läggas rakt ut från land. Detta gäller även för långrev.

Märkning: Alla vakar, flöten, redskap skall märkas med UFK: nr och namn. Vi vill ännu en gång påminna om Fiskeriverkets föreskrifter för utmärkning av fiskeriredskap som trädde i kraft den 1 januari 1994.

Villkor: Fiske får endast ske sedan fiskekort erhållits och redskap märkts upp. Kortet skall alltid medföras vid fiske.

Dag för årsmötet 2015 är inte fastställt. Det meddelas på denna plats så snart uppgiften föreligger.

GOD FISKELYCKA!
Styrelsen