Viktig information dec 2017

2017-12-15

Hej medlemmar  i Utterviks båtklubb.

Båtstyrelsen har beslutat sig för att använda firman Rådek i Nyköping för båtklubbens fakturahantering för nästa år.Fakturorna kan därför se lite annorlunda ut än förr om åren. Fakturorna för båtplatserna kommer att gå ut under januari månad.

Prissättning:

Normal plats kostar 700 kronor

Bred plats >2,65 m kostar 1000 kronor. Nockplatserna räknas som breda platser.

Brygga 1. Platserna kostar 400 kronor

En extra plats kostar 300 kronor extra.

Jag har gjort ett massutskick till de medlemmar som jag har mailadress till. Några mail kom tillbaka. Meddela din nya mailadress om du bytt sån.

Vissa mailsystem hanterar massutskick som skräppost. Lägg till min adress som godkänd.

Med vänliga hälsningar

Marianne Albertsson

Båtplatsansvarig och sekreterare i båtklubben