Årsmöte 2020

På grund av Covid-19 senareläggs båtklubbens årsmöte 2020 . Kallelse kommer när hälsoläget förbättrats.”